• RODO

 • Klauzula informacyjna

 • Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
 • I. Administrator danych osobowych

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Karol Winiarczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WINIARCZYK s.c. Waldemar Winiarczyk, Karol Winiarczyk, 86-017 Wierzchucin Królewski 146, NIP 5542911580, tel. +48 52 342 83 12, e-mail: biuro.winiarczyk@gmail.com
 • II. Cele i podstawy przetwarzania danych.

 • Określono cele przetwarzania Państwa danych.Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:
  1. w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  3. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • III. Prawo do sprzeciwu

 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • IV. Okres przechowywania danych

  1. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Umowy oraz okres umożliwiający dochodzenie ewentualnych roszczeń wynikający z realizacji zawartej umowy oraz wykonania obowiązków wynikających z obowiązku przechowywania dokumentów na potrzeby rozliczeń z organami podatkowymi.
  2. W przypadku przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy, jeżeli nie dojdzie do jej zawarcia w ciągu 14 dni od złożenia Państwu przez nas oferty, dane osobowe związane z rozmowami o umowie zostaną niezwłocznie usunięte.
 • V. Odbiorcy danych

 • Państwa dane mogą zostać ujawnione:
  1. dostawcy usług umożliwiających realizację umowy (w szczególności firmy spedycyjne, kurierskie, podmioty świadczące usługi IT, marketingowe, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich upoważnieni pracownicy)
  2. audytorom w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia audytu,
  3. dostawcom usług dla Administratora w zakresie niezbędnym do świadczenia usług.
 • VI. Prawa osób, których dane dotyczą:

 • Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  5. prawo do przenoszenia danych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 • VII. Informacja o wymogu / dobrowolności podania danych:

 • Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia i realizacji umowy.
 • VIII. Zautomatyzowanie podejmowania decyzji

 • Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 • Pliki cookies

  1. Operatorem Serwisu winiarczyk-sc.pl jest Karol Winiarczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WINIARCZYK s.c. Waldemar Winiarczyk, Karol Winiarczyk, 86-017 Wierzchucin Królewski 146.
  2. Serwis korzysta z plików cookies.
  3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  5. Serwis winiarczyk-sc.pl nie zbiera w sposób automatyczny żadnych innych danych.
  6. Pliki cookies mogą być wykorzystywane przez Operatora w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
   • określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
  7. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
   • „sesyjne” (session cookies) – pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
   • „stałe” (persistent cookies) – przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów.
  11. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics
  12. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
  13. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: Ustawienia reklam.
  14. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
 • Jak zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej:

  1. Internet Explorer
  2. Microsoft Edge
  3. Google Chrome
  4. Mozilla Firefox
  5. Opera
  6. Safari